Izvor: www.fzoeu.hr/hr/publikacije/brosure/

JAVNA USLUGA - ZELENI OTPAD!
BIOOTPAD - ZAKONSKE SMJERNICE
RECI PLASTICI - NE!
RECI NE - VELIKA PLASTIČNA 4!