INFORMACIJE

Reciklažno dvorište Gripoli nalazi se na lokaciji Gripoli, Cesta za Rovinjsko selo 2C.

Radno vrijeme:

PON, UTO, ČET, PET 07.00 – 14.00 sati

SRI 10.00 – 17.00 sati

SUB 8.00 – 13.00 sati

NEDJELJOM ZATVORENO.

U reciklažno dvorište, građani mogu u navedenom periodu dovesti sve vrste otpada iz kategorije selektivnog otpada iz priložene liste – OTVORI

Osim dopremanja otpada na lokaciju Reciklažnog dvorišta Gripoli, građani imaju mogućnost predaje krupnog (glomaznog) otpada sa same adrese nekretnine bez naknade u količini do 2m3 godišnje, pozivom na telefon broj 815-757 ili putem elektroničke pošte, na slijedeću e-adresu: reciklazno.dvoriste@rovinj.hr.

Za sve dodatne informacije, upite, zahtjeve ili primjedbe, slobodno se obratite u Upravu Komunalnog servisa d.o.o., Trg na Lokvi 3/A,

na šalter informacija radni danom od 09.00 do 11.00 sati, ili na broj telefona 813-230.

UPUTE O RECIKLIRANJU