ROVINJ-ROVIGNO Obavijest o prikupljanju otpada

O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA, BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA I [...]