Obavijest o izmijeni Plana prikupljanja miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada

Poštovani, ovim putem obavještavamo sve korisnike javne usluge prikupljanja komunalnog [...]